top of page

Yaratıcı Drama ve Temel Tiyatro Eğitimi

 Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

 

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları;

  • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

  • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

  • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

  • İletişim becerileri geliştirme

  • Moral değerleri geliştirme

  • Kendini tanıma

  • Problem çözme becerilerini geliştirme

  • Dil becerilerini geliştirme

  • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

  • Hayal gücünü geliştirme

      Yaratıcı drama ve temel tiyatro derslerimiz​, konservatuvar tiyatro bölümü mezunu uzman eğitmenimiz eşliğinde grup dersi olarak en fazla 6 öğrenci ile yapılmaktadır.

Yeşilköy Müzik Atölyesi - Yaratıcı Drama ve Temel Tiyatro dersleri
Yeşilköy Müzik Atölyesi - Yaratıcı Drama ve Temel Tiyatro dersleri
bottom of page